Skambučių įrašymas

Call Recording

Įeinančių skambučių įrašymasVoiceMenu

Išeinančių skambučių įrašymasVoiceMenu

Šis funkcionalumas leidžia Jums be jokių pašalinių garsų įrašyti telefono skambučius realiu jų laiku. Skambučio turinys yra siunčiamas į iš anksto numatytą el. pašto adresą kaip balso failo prisegtukas, pasibaigus kiekvienam iš skambučių. Skambučių įrašymas gali būti naudingas daugelyje situacijų, tokių kaip - skambučių atkūrimas esant teisiniam pagrindui ar kitoms priežastims, panaudojimas kaip mokymo medžiagos, ruošiant personalą darbui, Klientų aptarnavimo kokybės gerinimo bei reguliacinių reikalavimų atlikimo tikslais.