Realiu laiku teikiami pranešimai su priminimais

Real Time Notifications

VoiceMenu

Pranešimai primena Jums apie turimus įvykius RingTime™ sistemoje, tokiu būdu Jūs galite tinkamai valdyti šiuos įvykius ir perimti visišką balso sistemos kontrolę. Pavyzdžiui, Jūs galite norėti, kad Jums būtų pranešta apie naujas žinutes balso pašte, kai naujas skambintojas prisijungia prie konferencijos arba kai yra gaunamas faksas.

Jūs taip pat galite pasirinkti būdą, kuriuo Jums bus siunčiami pranešimai su priminimais, SMS žinute arba el. paštu. Be to, RingTime™ leidžia Jums pateikti iš anksto paruoštą pranešimo tekstą, kuris įtraukia “automatiškai-pildomus” laukus, tokius kaip skambintojo numeris arba numerį, į kurį yra skambinama.